Autojen ja työkoneiden Ilmastointihuollot

***HUOM*** Ilmastointihuollot toistaiseksi 6/2019 --> tauolla muiden työkiireiden vuosi*** 

ILMASTOINTIHUOLTO

Autojen ja työkoneiden Ilmastointihuolto alken 75€. Hinta sisältää 200g kylmäainetta, väriaineen ja voiteluöljyn. ylimenevältä osalta kylmäaine 5€/100g.
Vianhaku vuototapauksissa ei sisälly hintaan. Jos järjestelmä on lähes tyhjä, voidaan järjestelmälle tehdä typpitesti ennen täyttöä hintaan 25€. Vain siten voi varmistua että järjestelmä on ehjä ja samalla yleensä löytyy mahdollinen vuotokohta.
Höyrystimen desinfiointi (lue aiheesta lisää alempaa) 25€

MIKSI ILMASTOINTI TARVITSEE HUOLTOA?

EU:n tutkimusten mukaan keskimääräisestä, 750 g kylmäainetta sisältävästä järjestelmästä, vuotaa noin 57–72 g vuodessa. Ilmastointilaitteesta tulee kylmää ilmaa, mutta koska kompressori joutuu toimimaan vajaalla kylmäainemäärällä, sen käyntitiheys nousee tarpeettomasti ja kompressori kuormittuu turhaan, joten sen elinikä lyhenee. Järjestelmään kertyy myös kosteutta, joka aiheuttaa erilaisia haittoja. Se jäätyy, syövyttää kompressoria ja heikentää öljyn voitelukykyä. Huono voitelevuus voi johtaa kompressorin kiinnileikkautumiseen. Näistä syistä ilmastointihuolto suositellaan tehtäväksi noin kahden-kolmen vuoden välein.

MITÄ ILMASTOINTIHUOLLOSSA TEHDÄÄN?

Ilmastointihuollossa auton järjestelmästä poistetaan kylmäaine, josta erotetaan öljy ja kosteus. Laite punnitsee poistetun kylmäainemäärän ja se kerätään huoltolaitteen säiliöön. Seuraavassa vaiheessa järjestelmä alipaineistetaan, jonka tarkoitus on poistaa järjestelmään jäänyt kosteus. Alipaineistuksen lopuksi tehdään vuototestaus, jossa tutkitaan, pysyykö järjestelmässä alipaine. Paineen nousu paljastaa vuodon olemassaolon. Jos vuotoa ei ole, seuraavassa vaiheessa järjestelmään lisätään tarpeellinen määrä öljyä sekä väriainetta. Jos järjestelmään tulee myöhemmin vuoto, paljastuu vuotokohta väriaineen ansiosta UV-lampulla järjestelmää tutkittaessa. Lopuksi järjestelmä täytetään tarpeellisella määrällä R134a kylmäainetta.

VUOTAVA JÄRJESTELMÄ JA KUIVAIN

Järjestelmässä havaitut vuodot pitää korjata ennen kylmäaineen lisäämistä. Jos järjestelmä on ollut täysin tyhjänä, pitää kuivain lisäksi uusia. Uusiminen on tarpeen, jos järjestelmä on ollut tulppaamatta yli kymmenen minuuttia. Niinpä esimerkiksi kolarikorjauksissa se pitää yleensä aina vaihtaa uuteen.

HAJUHAITAT

Höyrystin kerää likaa ja toimii kasvualustana sienikasvustoille, koska kylmään pintaan tiivistyy jatkuvasti vettä. Vedenpoisto on järjestetty erillisellä poistoputkella, mutta pöly ja itiöt tarttuvat kiinni märkiin pintoihin. Kaiken lisäksi höyrystin on yleensä sijoitettu niin, ettei sen peseminen ole mahdollista. Kemiallinen puhdistus on siis ainoa mahdollisuus. Jos ilmastointia käytettäessä on ilmennyt hajuhaittoja, on höyrystimen puhdistaminen tarpeen. Tähän tarkoitukseen on olemassa aerosoleja. Lämmityslaite kytketään sisäkierrolle ja etujalkatilaan asetetaan tyhjenemään aerosolipullo, jossa on puhdistavaa ainetta. Se poistaa höyrystimeen kertyneitä haisevia kerrostumia.

HAJUHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY

Hajuhaittojen poistamiseksi suositellaan, että ilmastointi kannattaa kytkeä pois päältä 5-10 minuuttia ennen matkan päättymistä. Silloin höyrystin kuivuu, eikä sienikasvustoille jää kennon pintaan kosteutta muhimista varten.

OIKEA KÄYTTÖ

Ilmastointia pitäisi käyttää vähintään kerran kuussa. Kompressorin akselitiivisteet saavat tarvitsemaansa voitelua vain käynnin aikana. Voitelu estää tiivisteitä kuivumasta kiinni akseliin ja vaurioitumasta taas käynnistettäessä. Ilmastointi ei kytkeydy toimintaan pakkasella. Yleensä alin lämpötila on kahden plus-asteen luokkaa. Autolla pitäisi siis käydä pakkaskaudella lämpimässä parkkihallissa, jotta kompressorin saisi pyörimään muutamaksi minuutiksi. Ilmastointia kannattaa käyttää myös kostealla plussakelillä ajoon lähdettäessä. Kylmä höyrystin kuivaa sisään tulevaa ilmaa, joten sisätilat kuivuvat hieman nopeammin.