EGR-ohjelmoinnit

EGR eli Exhaust gas recirculation. Suomennettuna: Pakokaasun takaisinkierrätys.

Pakokaasun takaisinkierrätysventtiili on kehitetty laskemaan moottorin NOx- eli typen oksidipäästöjä. Nimensä mukaisesti venttiili kierrättää pakokaasua moottorin imusarjaan, puhtaan imuilman sekaan. Kyseinen venttiili joutuu toimimaan ympäristössä, jossa on nokea ja öljyä, joten usein venttiili alkaa jossain vaiheessa takertelemaan, josta seuraa vikailmoitus mittaristoon. Toinen ongelma on, että noki tukkii imusarjaa, joka aiheuttaa ongelmia tehon vähenemisenä. Ohjelmoinnin yhteydessä teemme hyvin usein EGR-min muutoksen, jolloin venttiilin liitin jää kiinni, mutta pakokaasun kierrätys loppuu. 

Haluttaessa voimme ohjelmoida suurimmasta osasta ohjelmia EGR:n kokonaan pois käytöstä, esim. venttiilin rikkoutumisen seurauksena. Tällöin EGR-kanavan voi tulpata ja irroittaa liittimen EGR-venttiililtä. Kannattaa silti tarkistaa uuden venttiilin hinta. Joskus ne ovat yllättävän halpoja ja uusi ventiili tulee halvemmaksi kuin ohjelmointi. EGR-off hinta 350€ sis alv. Optimoinnin yhteydessä hinta tapauskohtainen.

HUOM. Lopetimme pelkkien EGR-poistojen tekemisen ajanpuutteen vuoksi. Tehonlisäyksen yhteydessä onnistuu.